Cam kết bảo vệ môi trường

Sử dụng hiệu quả công cụ bảo vệ môi trường.

- Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường là 2 công cụ quan trọng để đảm bảo sự hài hòa, bền vững giữa phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Các dự án thủy điện cần thực hiện đánh giá tác động môi trường khoa học, chặt chẽ.

Ngày 19/9, Bộ TN&MT phối hợp với các đơn vị đã tổ chức Hội nghị quốc gia về công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để vừa phát triển kinh tế xã hội vừa không làm tổn hại đến môi trường, đạt tới sự hài hòa, bền vững giữa phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, Việt Nam đã gần tiệm cận nhiều chính sách, sử dụng tổng hợp công cụ như hệ thống pháp luật, các công cụ

(thuế, phí, ký quỹ), các chế tài (hành chính, hình sự),

các quy chuẩn môi trường. Đặc biệt là sử dụng các công cụ có tiêu chuẩn cụ thể như đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động môi trường (ĐTM).Tại Hội nghị, các chuyên gia đánh giá các quy trình, thủ tục thẩm định ĐMC, ĐTM đã được quy định ngày càng rõ ràng, minh bạch theo hướng cải cách hành chính nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng của công tác thẩm định,

thành phần hội đồng thẩm định cũng được tổ chức theo hướng tạo điều kiện để nhiều thành phần được tham gia. Bên cạnh đó, việc thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM được phân cấp mạnh,

không những cho UBND cấp tỉnh mà còn giao trách nhiệm cho các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với các dự án trong thẩm quyền phê duyệt.

Phó Cục trưởng Cục Thẩm định Tổng cục Môi trường Mai Thế Toản cho biết, thời gian qua, các dự án ĐMC thí điểm đều có chất lượng tốt và chứng minh được hiệu quả đối với quá trình lập 6 loại chiến lược,

quy hoạch và kế hoạch theo Luật Bảo vệ môi trường (viết tắt là CQK). Có thể kể đến ĐMC thí điểm cho Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ, Quy hoạch phát triển lưu vực thủy điện lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn,

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc… đã đóng góp tích cực cho việc phát hiện, dự báo các tác động môi trường; chỉnh sửa, hoàn thiện CQK theo định hướng phát triển bền vững.

Có thể thấy, nội dung và chất lượng của báo cáo ĐMC, ĐTM ngày càng rõ ràng, khoa học và chi tiết hơn. Thông qua kết quả ĐTM, việc giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án trọng điểm như Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên,


dữ liệu còn tản mạn, không đầy đủ,

đến công tác lập, thẩm định báo cáo ĐTM gặp nhiều khó khăn.

Tăng cường pháp chế trong phòng ngừa ô nhiễm môi trường

Ngày 19 - 9, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quốc gia về "Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường” với sự tham gia của đại diện

bộ,

ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn và chuyên gia tư vấn về môi trường từ các trường đại học, viện nghiên cứu.

Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng đáng lo ngại

Để phòng ngừa, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường từ các hoạt động phát triển, Quốc hội nước Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, Luật Bảo vệ môi trường 2005 và mới đây là Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành

Nghị định về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM); hoạt động kiểm tra,xác nhận việc chủ dự án thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

cam kết bảo vệ môi trường (CBM) nay là kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM).

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh, qua quá trình triển khai thi hành các quy định pháp luật cho thấy, đánh giá môi trường chiến lược,

đánh giá tác động môi trường là những công cụ quan trọng mang tính chất phòng ngừa để quản lý môi trường đối với hoạt động phát triển.

Công tác này đã đạt được những kết quả đáng kể trong phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, góp phần tích cực cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong các giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy vậy, Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường ngày càng trở nên đáng lo ngại.

Vì vậy, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 tại kỳ họp thứ 7, sẽ có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2015. Để Luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả đích thực,

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang gấp rút xây dựng dự thảo Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế

bảo vệ môi trường để trình Chính phủ trong tháng 10 tới.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định. Đây là một bước hoàn thiện cơ bản các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường,

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, nhằm tăng cường pháp chế trong phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường đối với các hoạt động đầu tư phát triển.

Bất cập trong đánh giá tác động môi trường

[may che bien go - 1423716407]

Sáng 19/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị quốc gia về “Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường” với sự tham gia của đại diện 63 tỉnh thành trong cả nước.

Ông Mai Thế Toản, Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (Bộ TN&MT) cho biết: “Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐMT) vẫn còn nhiều bất cập:

Còn nhiều dự án bỏ qua bước ĐTM, chưa tiến hành lập hồ sơ hoạt động sau ĐTM hoặc có những dự án thực hiện ĐTM cho có. Đặc biệt, nhiều